On de schriftgelierden in Gazet Ajoin

  • Gepost op: 22 February 2010
  • Door: dalowiskenein

Sommigen brengen in hun berichten op het forum van Gazet Ajoin opbouwende, begrijpende, evenwichtige standpunten over de losse groepen in de stoet. Andere gebruikers spuien negatieve kritiek. Aan deze schriftgeleerden is mijn antwoord gericht.

-Vermits u mij met naam noemt (terwijl je zelf enkel met initialen ondertekent), wens ik te antwoorden op uw beweringen. Mijn losse groep Noig stapte dit jaar in de stoet op drie meter achter groep 11; weer drie meter achter ons de losse groep Erremet en daarachter groep 12. Soms slipte een andere losse groep tussen ons in: een individu als kardinaal Leonard (totaal lengte 1.50) en een koppel met paardjes rond hun lijf (zeker 2 meter lang!). Op geen enkel ogenblik werd door één van deze groepen de stoet opgehouden of gerekt. Vraag dat gerust aan de Zwizjelmoizen (11) en de Tjoepeneizen (12), waarmee we een harmonieus geheel van grote nummers aaneengesmeed door kleine intermezzo’s brachten, zoals in elk totaalspektakel, wat ik geenszins een rotte brij zou noemen.

-Vele losse groepen zijn inderdaad niet geneigd om maandenlang aan een wagen te werken, omdat ze niet geïnteresseerd zijn in praal en pracht, zoals ook een deel van de toeschouwers daar niet op uit is. Gun a.u.b. ook andere ZIENSwijzen een plaats onder de zon (of de sneeuwbuien). Een aantal van deze losse groepen (Noig, De Moikes…) waren vroeger ingeschreven groepen, die nog 1ste prijzen gewonnen hebben trouwens, maar verkiezen nu een kleinschalig, raak cartoon te brengen in plaats van voor het prestigieuze te gaan. Zij hekelen in plaats van te paraderen. En ja, er zijn ook lamentabele losse groepen, zoals er bij de ingeschreven groepen ook kaf tussen het koren zit.

-Verder is het nogal pretentieus te beweren dat bij officiële groepen het saamhorigheidsgevoel groter is dan bij losse groepen en is het gevaarlijk te declareren hoe anderen naar de climax van carnaval moeten toeleven. Dat is toch voor iedereen anders? Laat elk zijn eigenheid, en aanvaard dat niet iedereen zijn ei in andermans nest wil leggen. Ikzelf trouwens ga al 42 jaar in de stoet met dezelfde compagnons. Ik ben dus, ‘schroiver die gestopt es’, ne ’ zoeigenaumde echte en aa carnavalist’!

-Respectlozen vindt men -spijtig genoeg- allicht bij die losse meelopers, maart ook bij de officiëlen: twee jaar geleden werd Noig, terwijl ze perfect aansloten, voortdurend ‘in hun gat gereden’ door de kop van de groep achter hen, begeleid van platvloerse scheldtirades, en een aantal jaren geleden zwierde een lid van een ingeschreven groep, nadat die in het Keizerhallengebouw uitgeloot was om met hun pompier op de markt te mogen staan, van hysterische vreugde mijn daar gestalde fiets kapot tegen een paal. Moet ik daarvoor alle ingeschreven groepen als respectlozen brandmerken?

-Maar nu over uw belangrijkste dwaling: de zogenaamde vertraging door de losse groepen! De lengte van de stoet heeft vele oorzaken. Het eenzijdig beschuldigen van ‘de andere’ is kortzichtig. Een zondebok zoeken incorrect. Dus ook Kenny dwaalt, met zijn ‘Smatj ze in de Mondjagstoet’: dergelijke opgefokte uitlatingen helpen de discussie niet en zijn trouwens onrealistisch. Zowel voor het feestcomité als het stadsbestuur als vele toeschouwers zijn losse groepen in de zondagstoet een vaste waarde. Daar zult ge moeten mee leven. Om de duur van de stoet aanvaardbaar te maken, moeten alle actoren –officieel gedeelte, organisators, ingeschreven groepen, losse groepen- in eigen boezem kijken en open staan voor gefundeerde kritiek. De Losse Groepen zijn daar dit jaar mee begonnen met hun Charterelle.

-Ten slotte een raadsel: de stoet vertrok met 35 minuten vertraging en was op het voorziene uur van de Markt. Hoezo vertraging door de losse groepen

Jan Louies