Alg. vergerink i.v.m. de N U M E R U S C LA U S U S

 • Gepost op: 29 August 2017
 • Door: dalowiskenein

VROIDAG DE 6 DEN OKTOEBER OM 8 IEREN IN DE KOONT

OONWEIZIGHED GEWENSJT IN EIR OIGEN BELANG!!!

 

Alle groepen die lid zen (of willen werren van De Losse Groepen werren oitgenoeidigd op de  spesjole algemiene vergerink

in de Graaf van Egmont (De Kooint) op de Groeite Mert.

Belangrèkste agendapoentj: De Numerus Clausus ver Losse Groepen (stoet 2018)

 

Die ni lid es kaan ter plosje lid werren.

Losse Groepen gepakt van de gaas door eis van vaste groepen en feestcomité voor onmiddellijke algemene numerus clausus

 • Gepost op: 29 June 2017
 • Door: dalowiskenein

Toch akkoord voor één zondag- en maandagstoet 2018, nadien evaluatie en nieuw overleg

Het bestuur van De Losse Groepen (van het Charterelle) werd samen met vertegenwoordigers van het feestcomité en de vaste groepen op 23 juni jongstleden door het College van Burgemeester en Schepenen op een spoedoverleg uitgenodigd. Agendapunt: numerus clausus voor vaste en losse groepen.

Losse groepen heben zich nog niet uitgeproken over 'numerus clausus' 2018

 • Gepost op: 18 June 2017
 • Door: dalowiskenein

Via de pers vernemen wij dat er eerstdaags een reglement tot beperking van de groepen in de carnavalstoet zou bekrachtigd worden in het Schepencollege. Omdat er nog geen officieel overleg geweest is tussen het stadsbestuur en De Losse Groepen, heeft onze vereniging zich nog niet kunnen uitspreken over eventuele voorstellen tot invoeren van een of andere numerus clausus voor groepen in de stoet.

Werd lid van De Losse Groepen!

 • Gepost op: 14 January 2015
 • Door: dalowiskenein

Opgeletj !! Vanaf 2014 moet elke losse groep hem inschroiven ba 't stad. De Losse Groepen zen domei 't akkoerd gegoon omdat alle poentjen van 't Charterelle opgenoemen zen in het stoetreglement. Ni alle stoetkommossorissen weiten hoe dat da reglement zjust inienzitj, en door kommen batoid kweddelen van. Tein zemmen in ons gat gebeiten en steinemen de geviseirde losse groep.

FOTAUKES RIBBEDEBIE

 • Gepost op: 9 February 2014
 • Door: dalowiskenein

De fotaukes die de groepen op onze site gepost hemmen zen ribbedebie. Da komt omda den ienen of de anderen teppen in Sjinka Poenka (wo da ze gerrekes in de kaffèboeien sleipen) onze site gehackt heit. Mor alles stoo nog op onze gehoime server op 't oiland Chipka en onze webmaster es on't desteren ver alles weir on orde te kroigen.
Het bestier

LID BLEIVEN VAN DE LOSSE GROEPEN (CHARTERELLE)?

 • Gepost op: 15 January 2014
 • Door: dalowiskenein

Wie da ver 2016 lid wiltj bleiven van ons verienigink, die de belangen van de losse groepen verdeidigt, moet da meldjen op ons vergering een oontal weiken veiren karnaval, ieveranst in zjannewoore. Ge kroigt op tasj een oitnoidigink! 
 
Nieve leiden moeten oeik 5 euro betolen, d'aad gediendjen bleiven gratis lid!
 
Registreiren op onze site wiltj ni zeggen da ge lid zet!
 
En voesj van de rest: verzergt eir pagina op de site een betjen!

ALGEMIENE VERGERINK 31/10/2013

 • Gepost op: 19 October 2013
 • Door: dalowiskenein

Beste leiden

Weir noeidigen eir ba hoeigdringendhèd oit op een gralèk belangrekke

ALGEMIENE VERGERINK VAN DE LOSSE GROEPEN
VAN HET CHARTERELLE
Een DONDERDAG DEN 31STEN OKTOEBER 2013 om acht ieren

in de Graa Stien (op ’t ieste) op de Groeite Mert

Gelèk dag ge wetj, hemmen weir as bestier de lesten toid saumensprauk ghad me de vaste groepen en ’t stad. Dooroit zen een oontal vraugen van ’t stad gekommen, die meweir, democratisch gelek dammen zen, vanoigest moeten veirleggen on de basis, on eir dus.

Reactie op vergadering stad Aalst

 • Gepost op: 4 October 2013
 • Door: dalowiskenein

Aalst, 30 september 2013

Op 18 juni jl. werd door de stadsdiensten een vergadering belegd met als agendapunt o.a. de losse groepen in de stoet. De afgevaardigden van ‘De Losse Groepen’ werden door een vergetelheid niet uitgenodigd, maar reageerden toch, na terugkoppeling naar de leden, op het verslag van die vergadering. Ook over de verzekering van de (losse) groepen hebben we een mening neergeschreven. Hieronder de tekst.

Pagina's